Skip to content ↓
Gallwn, Gofalwn

Term Dates (2024-25 will be updated in August)

INSET DAYS 2023/24               DYDDIAU HMS 2023/24

Friday, 1 September 2023

Monday, 4 September 2023

Dydd Gwener, 1 Medi 2023

Dydd Llun, 4 Medi 2023

Friday, 27 October 2023

Friday, 22 December 2023

Friday, 28 June 2024

Monday, 1 July 2024

Dydd Gwener, 27 Hydref 2023

Dydd Gwener, 22 Rhagfyr 2023

Dydd Gwener, 28 Mehefin 2024

Dydd Llun, 1 Gorffennaf 2024

 

Term dates 2023/24

Autumn Term 2023                                      Tymor yr Hydref 2023

Friday, 1 September                                   Dydd Gwener, 1 Medi

Friday, 22 December                                 Dydd Gwener, 22 Rhagfyr       

Half Term                                                 Hanner Tymor

Monday, 30 October                                  Dydd Llun, 30 Hydref

Friday, 3 November                                    Dydd Gwener, 3 Tachwedd

Spring Term 2024                                          Tymor y Gwanwyn 2024

Monday, 8 January                                     Dydd Llun, 8 Ionawr

Friday, 22 March                                         Dydd Gwener, 22 Mawrth

Half Term                                                            Hanner Tymor

Monday, 12 February                                 Dydd Llun, 12 Chwefror

Friday, 16 February                                    Dydd Gwener, 16 Chwefror

Summer Term 2024                                       Tymor yr Haf 2024

Monday, 8 April                                          Dydd Llun, 8 Ebrill

Friday, 19 July                                            Dydd Gwener, 19 Gorffennaf

Half Term                                                           Hanner Tymor

Monday, 27 May                                        Dydd Llun, 27 Mai

Friday, 31 May                                           Dydd Gwener, 31 Mai

 

BANK HOLIDAYS
GWYLIAU Y BANC

Good Friday - 29 March 2024

Gwener y Groglith - 29 Mawrth 2024

Easter Monday - 1 April 2024

Llun y Pasg - 1 Ebrill 2024

May Day - Monday, 6 May 2024

Calan Fai - Dydd Llun, 6 Mai 2024

Spring Bank Holiday - Monday, 29 May 2024

Gwyl y Banc y Gwanwyn - Dydd Llun, 29 Mai 2024

Bank Holiday - Monday, 26 August 2024

Gŵyl y Banc - Dydd Llun, 26 Awst 2024